Ataxia teleangiectasia

Ataxia teleangiectasia (OMIM: 208900)

  • Patří mezi hereditární nádorové syndromy
  • Mutace v genu ATM (11q22.3) – kóduje Fosfatidylinositol 3-kinasu (enzym je součástí signální dráhy reagující na poškození DNA)
  • Onemocnění je autozomálně recesivně dědičné
  • Mozečková ataxie; přítomnost teleangiektazií; imunodeficit
  • Zvýšená citlivost na ionizující záření (chromozomální zlomy)
  • Až o 38% větší riziko vzniku nádorového onemocnění – nejčastěji leukémie; později epiteliální nádory

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku