Populační a evoluční genetika

Genetika není úzce zaměřená pouze na jednotlivé organizmy. Z hlediska genetiky jsou nesmírně zajímavé celé populace organizmů a souhrnná genetická informace celé populace. Změny genetické informace v průběhu mnoha a mnoha generací jsou pak spojené s fenoménem evoluce. A právě populační genetice a evoluční biologii je věnována tato sekce.

Genetika populací

Populace představují skupiny jedinců určitého druhu, které společně žijí a společně se také kříží. I pro genetiku celé populace existují určité pevně dané zákonitosti. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Evoluce

Evoluce představuje hlavní teorii vysvětlující vznik a vývoj druhů. I samotných evolučních teorií ovšem existuje hned několik. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Vznik a vývoj člověka

Stejně jako ostatní organizmy, vyvíjel se i v průběhu historie i dnešní člověk. Dnes známe hned několik předchůdců dnešního člověka, ačkoliv nepochybně ještě nevíme úplně všechno. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Sdílejte tuto stránku