Bloomův syndrom

Bloomův syndrom (OMIM: 210900)

  • Patří mezi hereditární nádorové syndromy
  • Mutace v genu BLM (15q26.1) – kóduje RECQ PROTEIN-LIKE 3 (protein má mimo jiné DNA – helikasovou aktivitu)
  • Onemocnění je autozomálně recesivně dědičné
  • Nízká porodní hmotnost; trpaslictví; imunodeficit; fotosenzitivita
  • Zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění
  • Lymfoproliferativní onemocnění
  • Karcinomy ve všech oddílech GIT

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku