Centromera

Centromera je nedílnou součástí chromozomu. Zjednodušeně jde o primární zaškrcení (konstrikci) chromozomu, které chromozom dělí na krátké (p) a dlouhé rameno (q). Podle její polohy rozlišujeme jednotlivé typy chromozomů (vizte též heslo centromerický index).

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku