Dědičnost pohlavního chromozomu u mšic

Pohlavně vázaná dědičnost je vždy poněkud komplikovanější, než dědičnost nepohlavní. V případě člověka je pohlaví jedince udáno kombinací pohlavních chromozomů X a Y, přičemž kombinace XY je určující pro muže (samce) a kombinace XX pro ženy (samice). V případě některých druhů hmyzu je situace poněkud odlišná. Například u kyjatky zahradní je samčí pohlaví určeno přítomností pouhého jednoho chromozomu X, zatímco samičky mají normálně X chromozomy dva.

Kyjatka zahradní (Macrosiphum euphorbiae) je hmyz z čeledi mšicovitých (Aphididae), který sloužil jako modelový organizmus pro studii italských vědců, která se zabývala způsobem přenosu pohlavního chromozomu X. U samců totiž dochází k eliminaci jednoho X chromozomu, která by teoreticky měla být náhodná, jako je náhodný rozchod chromozomů do gamet - například u člověka.

Macrosiphum euphorbiae
Macrosiphum euphorbiae

Podle výsledků studie publikované v časopise Comparative Cytogenetics tomu tak - alespoň u kyjatky zahradní – není. Kyjatka má celkem 5 párů chromozomů (2n = 10), přičemž pohlavní chromozomy X jsou holocentrické. Takovéto chromozomy nemají centromeru, tedy primární konstrikci. V průběhu buněčného dělení se pak mitotický aparát (mikrotubuly) napojují na takovýto chromozom po celé jeho délce (proto také označení homocentrické). Díky podrobnějším cytogenetickým a molekulárně cytogenetickým studiím vědci zjistili, že tyto X chromozomy obsahují relativně velké množství heterochromatinových oblastí a také oblastí ribozomální DNA (rDNA). Podrobnější studie pak ukázaly, že právě rozdíly mezi počtem rDNA na jednotlivých X chromozomech mohou rozhodovat o tom, který X chromozom v samčím embryu nakonec zůstane. Konkrétně bylo prokázáno, že zůstává X chromozom s více rDNA sekvencemi. V tom případě ovšem nejde o náhodný rozchod chromozomů a jde o příklad nemendelovské dědičnosti.

Každopádně jde o další, velmi zajímavý poznatek, který nám snad pomůže vyřešit některé dosud nerozluštěné cytogenetické rébusy.

Článek přinesl server MedicalNewsToday.

Text studie naleznete v časopise Comparative Cytogenetics.

Sdílejte tuto stránku