Chtěla bych poradit

16) U rostliny rodu Leontondon dává křížení rostlin se širokými listy vždy potomstvo se širokými listy a křížení rostlin s úzkými listy vždy pouze potomstvo s úzkými listy. Z křížení širokolisté rostliny s úzkolistou však získáme potomstvo s listy, které jsou širší než u rostlin úzkolistých, ale užší než u rostlin širokolistých (mají intermediární šířku).

Jak bude vypadat složení potomstva po křížení rostlin s intermediární šířkou mezi sebou? Jaké rostliny a v jakém poměru získáme, zkřížíme-li úzkolistou rostlinu s rostlinou, která má intermedární šířku listu?

17) Při vzájemném zkřížení čistokrevných bílých slepic je potomstvo vždy bílé a při křížení čistokrevných černých vždy černé. Kuřata po zkřížení bílého a černého jedince mají však barvu, která se obvykle označuje jako “pestrá” nebo “holubí”.

Jakou barvu peří budou mít potomci bílého kohouta a pestré slepice? Budou-li se barevně lišit, v jakém poměru budou v potomstvu zastoupeni různě barevní jedinci? Jak bude vypadat potomstvo po vzájemném zkřížení pestrého kohouta s pestrou slepicí?

18) Rostliny červenoplodé velkoplodé odrůdy jahod dávají při vzájemném křížení vždy jen červenoplodé potomstvo a při vzájemném křížení rostlin běloplodé velkoplodé odrůdy vznikají vždy jen běloplodé rostliny. Výsledkem křížení červenoplodé rost. s běloplodou je potomstvo s plody růžovými.

Jak bude vypadat potomstvo, vznikající po vzájemném křížení dvou hybridních růžovoplodých rostlin?

Jaké získáme potomstvo, jestliže rostlinu plodící červené jahody sprášíme pylem růžovoplodého hybrida?

Sdílejte tuto stránku