Cytochip - vyšetření mikrodelečních syndromů

Vážený pane doktore,

před pár dny jsem s Vámi komunikovala ohledně zvýšeného NT a pokud je to možné, ještě bych se Vás ráda zeptala na podrobnější informace ohledně vyšetření cytochipem.

1. Jaká je přesnost této metody? Lze ji považovat za stejně spolehlivou, jako je např. amniocentéza?

2. Výsledky vyšetření cytochipem mají být k dispozici cca za dva týdny. Znamená to tedy, že jde o laboratorní vyšetření (např. kultivování buněk jako u amc), nebo je to snad vyšetření prováděné speciálním softwarem?

3. Jak jsem již zmínila v předchozí diskusi, cena tohoto vyšetření není zrovna nejlevnější (18 500 kč). Zajímalo by mne, proč je cena tak vysoká?

Vzhledem k tomu, že se pro toto vyšetření s nejvyšší pravděpodobností rozhodneme, táži se Vás na výše uvedené body proto, abychom byli předem co nejvíce informováni.

Mnohokrát děkuji.

Sdílejte tuto stránku

RE: Cytochip - vyšetření mikrodelečních syndromů

Dobrý den,

amniocentéza (odběr plodové vody) je invazivní metoda, která slouží k získání vzorku plodové vody, který obsahuje odloupané buňky plodu, které lze využít pro další analýzu. Základním vyšetřením, které lze takto provést je standardní (klasické) vyšetření karyotypu plodu - které probíhá tak, že nejprve jsou buňky kultivovány a následně jsou hodnoceny chromosomy v optickém mikroskopu. Jak jsem již zmiňoval - tato metoda je velmi přesná pro detekci velkých chromosomových odchylek (zejména pak početních odchylek - jakou je známý Downův syndrom), ovšem nedokáže odhalit mikrodeleční syndromy, což jsou malinké strukturní změny chromosomů, které nemůžeme v optickém mikroskopu detekovat.
Obecně je obě vyšetření zbytečné porovnávat, protože každé je určené k zachycení jiných typů (velkých x malých) chromosomových odchylek a jedno nedokáže druhé beze zbytku nahradit.

Vyšetření pomocí čipových technologií (nebudu se vyjadřovat ke konkrétním firemním typům) je rovněž laboratorní metoda. Obecně je ovšem třeba genetický materiál z buněk plodu speciálně připravit, označit a připravit na speciální testovací podložku - čip. Následně je vzorek ve speciální čtečce (scanneru) vyhodnocen a vyšetřují musí velmi složité výsledky s pomocí speciálního softwaru pracně relativně dlouhou dobu vyhodnocovat, než je vydán finální výsledek. Jednotlivé metody se od sebe určitým způsobem samozřejmě liší.

Vyšetření je drahé z toho důvodu, že je zapotřebí finančně nákladných speciálních reagencií, vlastních čipů a i samotné pořízení čtecího zařízení je velmi nákladné. Z těchto důvodu je cena vyšetření čipovými technologiemi tolik vysoká

Děkuji!

Vážený pane doktore,

opět Vám velice děkuji za rychlou a vyčerpávající odpověď.

Pevně věřím, že jestli/až Vám zase v budoucnosti napíši, bude to jen proto, abych Vás informovala, že nám všechna další vyšetření dopadla v pořádku, a nebudu Vás tedy již více okrádat o Váš drahocenný čas...

Ještě jednou děkuji!