genetická výbava s ohledem na věk organismu

Dobrý den.

Chtěl jsem se zeptat do jaké míry se mění genetická výbava organismu vlivem stáří .
Dále pak jaké geny se do chromozomu přidávají a jak, a pokud se i odebírají jak tedy? A zda jsou získané geny dědičné . Slyšel jsem , že lidé žijící ve slezku popř. v Ostravě mají získaný gen , který lépe zvládá smogové situace a odbourává snáze toxické látky než u lidí žijících na jihu Moravy . Je tento gen tedy dědičný nebo ho novorozeně získává pobytem v tomto kritickém prostředí ? Dále mě ješte zajímá, zda-li je v genu zapsána duševní povaha či chování po rodičích nebo ji člověk získává až svým vnímáním a vlivem prostředí a okolních osob při jeho vývoji . Chtěl bych Vás ještě poprosit o možnou odpověd na mou otázku na můj email : karlee.j@email.cz

S pozdravem Jan Karlée

Sdílejte tuto stránku

RE: genetická výbava s ohledem na věk organismu

Dobrý den,

genetická informace na úrovni genů, tedy na úrovni sekvence molekuly DNA se v průběhu života nemění. Pokud ano, tak jde o nežádoucí účinky - mutace. Mutace se však týkají pouze některých buněk, ve kterých k mutaci došlo (nakumulování mutací v buňce může vést například k maligní transformaci buňky a ke vzniku nádorové choroby). Mutace ovšem ovlivňují pouze již existující geny - obecně žádné geny z lidského genomu v průběhu života nemizí ani nepřibývají. Navíc genetická změna na úrovni tělových - somatických buněk se do dalších generací nepřenáší.
Existuje ovšem zajímavý fenomén, označovaný jako epigenetika, který pracuje se změnami realizace genové informace v průběhu života - a to právě na základě vlivů vnějšího prostředí. Pokud by Vás to dále zajímalo, můžete si více přečíst například zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=1516 a zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=3727

Genetická podmíněnost chování a psychologických charakteristik obecně je velmi komplikovaná a stále předmět výzkumu. Obecně lze říci, že celá řada duševních vlastností je geneticky ovlivněna, tedy že i genetika se ovlivňuje na jejich tvorbě (například již dnes existují předpoklady pro relativně vysokou genetickou podmíněnost celkové inteligence). Celkové osobnostní rysy, vzorce chování a další aspekty jsou samozřejmě dotvořeny až v průběhu života výchovou a vlivy zevního prostředí obecně.