Jak řešit tyto příklady?

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o radu, jak řešit následující příklady - vlastně ani pořádně nerozumím otázce, rozdílům mezi nimi (připadají mi víceméně stejné, ale odpovědi jsou pokaždé jiné).

1) Při křížení bělookého samečka octomilky s červenookou homozygotní samičkou dostaneme
a) všechno potomstvo červenooké, b) červenooké samečky a bělooké samičky, c) bělooké samičky a červenooké samečky, d) polovinu potomků bělookých a polovinu černookých bez ohledu na pohlaví.
Správně je a) - proč? Jakto? Jak se na to přjde?

2) Při křížení heterozygotní červenooké samičky s červenookým samečkem dostaneme: samičky červenooké, polovinu samečků červenookých, polovinu bělookých. Vůbec nerozumím, jak k tomu mám dojít...

3)Při křížení heterozygotní červenooké samičky octomilky s bělookým samečkem dostaneme: polovinu potomků bělookých a polovinu červenookých bez ohledu na pohlaví. Jaký je rozdíl mezi touhle otázkou a otázkou č. 1?

4) Při křížení dvou různých homozygotů (AA x aa) a) žádná z uvedených alternativ není správná, b) nacházíme štěpení 1:1, c) dochází ke štěpení 1:2:1 d) nacházíme štěpení 3:1. Proč je správně varianta a) a ne c)?

5) Tomuhle už vůbec nerozumím a ani nevím, jak dohledat správnou variantu, neboť správně je "ani jedna odpověď není správná" (a).
Fenotypový štěpný poměr 1:1:1:1 platí za podmínek volné kombinovatelnosti pro křížení: a) žádná odpověď správná, b)dvou dvounásobných heterozygotů c) dvou homozygotů při neúplně dominanci d) dominantního homozygota s heterozygotem.

Prosím Vás o pomoc a o radu, jak se dobrat ke správné odpovědi.
Mnohokrát Vám děkuji.

Sdílejte tuto stránku

RE: Jak řešit tyto příklady?

Dobrý den,

omlouvám se za zpoždění, byl jsem teď nějaký čas mimo dosah internetu.

Ad 1-3):
Zde je klíčový fakt, že červená barva očí je u octomilky X-vázaný dominantně dědičný znak. U octomilky je pohlaví vyjádřeno stejně jako u savců (proto se tomu typu také říká Drosophlia), tedy XX = samička a XY = sameček. Pro barvu očí mají tedy samičky dvě alely a samečci pouze jednu 'neboť mají pouze jeden X chromozom).
K příkladu jedna platí, že pokud je samička homozygotní pro červenou barvu očí, potom předá X chromozom s dominantní alelou všem svým potomkům (není na výběr, oba chromozomy X nesou dominantní alelu), proto je správně a)
Pokud jde o příklady 2 a 3, tak rozdíl je v genotypu samečka (otce). Pokud nese otec dominantní alelu, potom jsou všechny jeho dcery červenooké (těm otec předává chromozom X). Synům (samečkům) předává otec chromozom Y, proto barva jejich očí závisí na tom, jaký chromozom X dostanou od matky - polovina z nich zdědí dominantní alelu a polovina recesivní.
A v příkladu 3, kdy má sameček recesivní alelu, je barva očí všech potomků (synů i dcer) ovlivněna pouze tím, jaký chromozom X (zda s dominantní či recesivní alelou) předá matka (a to je 50 na 50).

Ad 4)
Při křížení dominantního a recesivního homozygota vzniká uniformní populace heterozygotů (Aa), proto ke štěpení nedochází (viz 1. Mendelův zákon - http://www.genetika-biologie.cz/zakony-dedicnosti ) - a tudíž platí a) - žádná alternativa není správná.

Ad 5)
Neplatí žádná možnost, protože tento fenotypový štěpný poměr je typický pro backcross - křížení dvojitého heterozygota a dvojnásobného recesivního homozygota (AaBb x aabb). Viz například http://www.wikiskripta.eu/index.php/Backcross

S pozdravem

Moc děkuji!

Moc děkuji!