Modelová otázka PřF

Pouze jedna správná odpověď:
a) během mitózy se rozdělí sada chromozómů původně od matky do jedné pohlavní buňky a od
otce do jiné

b) správné fungování lidského imunitního systému vyžaduje skládání nových genů v T- a Blymfocytech,
které původně nebyly v genomu zděděném po rodičích

c) všechny tělní buňky s výjimkou buněk pohlavních obsahují dvě sady genetické informace

d) genom virů je uložen v cytoplazmě, kde se replikuje a slouží jako předloha pro transkripci a
rekombinaci

Správně má být b, ale proč? Původně jsem myslela, že c.

Sdílejte tuto stránku

RE: Modelová otázka PřF

Dobrý den,

odpověď c) nemůže být správně, protože existují jiné výjimky - například erytrocyty jsou bezjaderné - a žádnou genetickou informaci nemají.

správně bude opravdu b) - neboť díky izotypovému přesmyku (v průběhu vývoje T/B lymfocytu) vskutku dochází ke vzniku nových - zcela specifických sekvencí. Obrázek např. zde: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Class_switch_recombination.png

re:

děkuji. Už je mi to jasné.