Pořadí disociace 3 molekul DNA

Dobrý den,

zajímalo by mě řešení této úlohy:

Když zahřejte roztok obsahující následující tři molekuly DNA, v jakém pořadí budou disociovat a proč?

Molekula 1:
5´-CCGGGCCAGCCGGTGTGGGTTGCCGAGG-3´
3´-GGCCCGGTCGGCCACACCCAACGGCTCC-5´

Molekula 2:
5´-ATTATAAAATATTTAGATACTATATTTACAA-3´
3´-TAATATTTTATAAATCTATGATATAAATGTT-5´

Molekula 3:
5´-AGTGCTTGATCGAT-3´
3´-TCACGAACTAGCTA-5´

Vím, že denaturace závisí na počtu bází spojených pomocí tří vodíkových můstků (C-G), ale jakou roli v tom hraje délka?
Podle mě budou molekuly disociovat v pořadí 2, 3 a 1. Vycházela jsem z informací, které jsem našla na internetu "teplota tání DNA Tm (teplota, při které je 50 molekul DNA denaturováno do jednořetězcové formy). Hodnota Tm závisí na poměrném zastoupení párů C-G. Čím je obsah těchto párů v dané DNA vyšší, tím vyšší teplota je potřebná k její denaturaci" a "Čím více párů G=C zkoumaná dsDNA obsahuje, tím vyšší je Tm."

Jelikož molekula 2 má nejméně párů C-G, dojde k její denaturaci nejrychleji, poté dojde k denaturaci molekuly 3 a nakonec molekuly 1?

nebo

Jelikož molekula 3 je nejkratší, dojde k denaturaci nejdříve u ní a pak u 2 a poté 1?

Děkuji za odpověď

Sdílejte tuto stránku