Pulse Chase experiment

Zdravím, prosím o objasnění principu pulse chase experimentu.

Pochopil jsem, že principem teto metody, sledující expresi genů v čase (resp projekce syntézy bílkovin), je využití značených a neznačených AMK, jakožto substrátů pro translaci. Tzn. v pulse fázi experimentu je do prostředí inkorporováno množství radioakt. značené AMK (např Cys, Met), radioaktivně značená AMK se začlení do peptidového řetězce. Načež je ve fázi chase experimentu do média přidána velká dávka stejné AMK, akorát teď již neznačené. Začne se inkorporovat neznačená AMK a tím je zaručen viditelný posun proteinů v čase.

Chápu to tedy správně, že se tento experiment pozoruje pod mikroskopem? Na přednáškách nám totiž říkali o souvislostech s imunoselekcí - navázání výsledného proteinu na protilátku - rekombinantní protilátku, po čemž následuje odstředění ... proteiny jsou v peletách ... pak audiografické zviditelnění značeného proteinu, kdy ve výsledku vidíme proteiny exprimované v době vložení.

Celé mě to tedy zmátlo. Myslel jsem si, že podstatou pulse chase experimentu je to, že sledujeme postup proteinu v čase in vivo. Nechápu asi hlavní podstatu věci, něco mi prostě uniká.

Děkuji moc!!

Sdílejte tuto stránku

RE:Pulse Chase experiment

Dobrý den,

mám-li být zcela upřímný, tak s touto metodou nemám žádné hlubší zkušenosti, takže asi nebudu ten pravý, kdo by mohl odpovědět. Pokud jde o teoretický princip, tak já to chápu tak že jde o analýzu řady vzorků odebraných v různých časových fázích experimentu - přičemž právě ta omezená doba kdy je dostupný radioaktivně značený substrát je důležitá, neboť umožňuje sledování pohybu příslušného proteinu v jednotlivých buněčných kompartmentech v čase. Tudíž ano, pod mikroskopem, ale nejspíše ne in vivo, ačkoliv možná i taková modifikace metody bude možná, ale jak říkám - nemám s ní žádné zkušenosti, takže bohužel víc neporadím :-)

S pozdravem

PS Hezká animace zde: http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/pulsechase/pulse...