screening v 1.trimestru - nižší PAPP

Dobrý den,minulý týden jsem podstoupila screening,který celkově vyšel negativně..na DS 1:10152..ale doma jsem si všimla, že mám nižší hodnotu PAPP-A a to 0,43 MoM..mám Mutaci MTHFR homozygot a pozitivní protilátky proti annexinu..mohlo toto způsobit ono snížení?Dr.mě nikam dál neposílá..

Sdílejte tuto stránku

RE: screening v 1.trimestru - nižší PAPP

Dobrý den,

hodnoty biochemických markerů teoreticky samozřejmě mohu být ovlivněny různými faktory, ale je prakticky nemožné potvrdit, že daný faktor danou hodnotu opravdu ovlivnil (a "jak moc"). Proto bych v této oblasti příliš nespekuloval. Pokud po převzetí výsledků screeningu přetrvávají z Vaší strany otázky a nejasnosti, potom je nejlepší informovat se znovu u lékaře, který Vám screeningové vyšetření prováděl. Pokud by i pak přetrvávaly otázky a nejasnosti, můžete se domluvit i na objednání konzultace u klinického genetika.

S pozdravem