Sesterské chromatidy

Dobrý den, stále mi není jasný rozdíl mezi sesterskými chromatidami a homologickymi chromozomy. Kdyby šlo vysvětlení s názorným obrázkem, budu moc ráda, děkuji

Sdílejte tuto stránku

RE: Sesterské chromatidy

Dobrý den,

jde o naprosto rozdílné pojmy.

Homologní chromozomy jsou chromozomy stejného páru, které se vyskytují v jádře diploidní buňky. Vezmeme li například lidskou nervovou buňku (neuron), budou v ní dvě kopie chromozomu č. 1 - jeden původem od matky, druhý původem od otce. O těchto chromozomech pak hovoříme jako o homologních - jsou stavebně a funkčně stejné, nicméně nejsou zcela identické (obsahují různé alely).

Sesterské chromatidy jsou identické chromatidy (spojené v centromeře), které můžeme vidět ve vybraných fázích buněčného cyklu u buňky, která má za sebou již S-fázi. Právě v S-fázi dojde k replikaci molekuly DNA, tudíž se původní jedna chromatida zdvojí a určitý chromozom je pak tvořen dvěma chromatidami, než dojde (v mitóze či meióze) k jejich rozdělení.

Obrázek nepřipojím, nejsem dobrý malíř :-)

S pozdravem