shodnost DNA u sourozenců

Dobrý den,

co je míněno tím, že sourozenci mají 50% genetické informace shodné? Jde snad o nějaký průměr? Nebo jen o symbolické vyjádření stupně příbuznosti? A pojem genetická informace tu znamená co?, sekvenci bází určitě ne, tak počet shodných alel, nebo genů? Několikrát jsem se s tím tvrzením setkala, a nevím, co si pod tím představit. Že má rodič s dítětem polovinu genetického materiálu shodnou, to mi smysl dává; ale sourozenci navzájem, v tom se ztrácím.

Sdílejte tuto stránku

RE: shodnost DNA u sourozenců

Dobrý den,

je to jak píšete - těch 50 % (1/2) je spíše teoretické vyjádření - skutečnost může být určitě odlišná.
Stupeň příbuznosti vyjadřujeme pomocí koeficientu příbuznosti, což je doslova pravděpodobnost, že dva jedinci mají v konkrétním lokusu (genu) 1 alelu shodnou (zděděnou do společného předka). Tento koeficient je pro sourozence (včetně dizygotních dvojčat) 1/2, jedinou výjimkou jsou monozygotní dvojčata, která mají koeficient příbuznosti roven přímo jedné.
Máte ale samozřejmě pravdu, že konkrétní sourozenci mezi sebou navzájem jistě sdílejí zcela různé množství alel - dalo by se říci, že v extrémních situacích se tato shoda může limitně blížit jak nule, tak i 100 %

S pozdravem

Aha, pravděpodobnost. Že mě

Aha, pravděpodobnost. Že mě to hned nenapadlo. :P Děkuju za vysvětlení.