CVS

CVS (Chorionic villus sampling) - neboli odběr choriových klků. Podobně jako amniocentéza - i CVS je invazivní metodou prenatální diagnostiky, kterou je možné získat materiál k cytogenetickému či molekulárně-genetickému vyšetření plodu. Oproti amniocentéze je CVS možné v těhotenství provádět o něco dříve.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku