Familiární adenomatózní polypóza

Familiární adenomatózní polypóza (OMIM: 175100)

  • Patří mezi hereditární nádorové syndromy
  • Kolorektální karcinom na základě mnohočetných adenomatózních polypů u mladých jedinců
  • Mutace v genu APC (5q21-q22)
  • Mnohostupňový proces maligní transformace x až 100% penetrance
  • Výskyt polypů je typický i pro vyšší oddíly GIT (např. duodenum)
  • Dále možný výskyt hepatoblastomu, nádorů CNS a štítné žlázy

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku