Fanconiho anémie

Fanconiho anémie (OMIM: 227650)

  • Patří mezi hereditární nádorové syndromy
  • Mutace v některém ze skupiny genů (FANCA, FANCB, -C, -D1, -D2, -E, -F, -G, -J, -L, -M, -N)
  • Produkty těchto proteinů se zúčastňují reparace DNA
  • Onemocnění je autozomálně recesivně dědičné
  • Pancytopenie; poruchy růstu; mentální poruchy; možná i hluchota
  • Sklon k maligní transformaci; nejčastější jsou leukémie

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku