Informace o použití fóra - prosím čtěte!

Vážení návštěvníci fóra,

jsem rád, že máte zájem o přispívání do diskuze. Prosím ujistěte se, že správně chápete následující body, než vložíte svůj první příspěvek. Jejich hlavním cílem je předcházení případným nedorozuměním.

  1. Přečtěte si pozorně stránku Vyloučení odpovědnosti. Přestože se zde já a většina dalších přispěvatelů bude snažit odpovídat tak, jak jen nejlépe to bude možné, nelze vyloučit, že se v odpovědích mohou objevit nepřesné, nepravdivé, či dokonce zavádějící informace. Přes všechna možná opatření nelze vyloučit situaci, kdy se zde objeví dokonce záměrně nepravdivé příspěvky. Z těchto důvodů prosím přistupujte ke každé odpovědi s určitým odstupem, zejména, pokud se ptáte na věci souvisejícím s Vaším zdravotním stavem. Provozovatel těchto stránek nenese (a nemůže nést), jakoukoliv odpovědnost za případné škody vyplývající z použití fóra.
  2. Dále na tomto místě žádám všechny uživatele, aby se snažili dodržovat základní normy slušného vyjadřování a chování. Vyhrazuji si právo veškeré neslušné či neetické příspěvky mazat a při opakovaném porušení tohoto pravidla i zablokovat příslušného přispěvatele. Stejně tak budou odstraněny nesmyslné či obtěžující příspěvky. Finální rozhodnutí o smazání příspěvku je plně v mé kompetenci.
  3. Tato diskuze není prostorem pro komerční příspěvky. Nevkládejte proto žádnou (ani skrytou) reklamu. Jako problematické vidím rovněž příspěvky, nabádající k zakoupení produktů konkrétních firem či k provedení testů u určité jmenované laboratoře. Pokusme se v této souvislosti o odpovědi, bez jasné identifikace upřednostňované firmy. Konečné rozhodnutí o tom, které komerční informace budou ponechány a které ne, je rovněž plně v mé kompetenci.
  4. Dále na tomto místě připomínám, že je možné vytvořit si vlastní účet, který Vám usnadní spravování vlastních příspěvků a umožní i další výhody na těchto stránkách (například při řešení testů); vlastní účet ovšem není podmínkou přispívání do diskuze.
  5. Dobrá rada na závěr - řada otázek zde bude časem zajisté probrána i několikrát. Proto zkuste před položením dotazu použít funkci vyhledat a pokuste se najít nějaké informace v informační části stránek nebo v zodpovězených dotazech.
Sdílejte tuto stránku