Gen

Jako gen se označuje specificky umístěná jednotka dědičné informace, kódující sekvenci pro tvorbu proteinového produktu. Z hlediska molekulární genetiky jde o úsek molekuly DNA, který má svou přesnou strukturu. Konkrétní forma genu se nazývá alela.

Zpět do slovníčku

Základní struktura genu
Gene structure

Sdílejte tuto stránku