Genokopie

Genokopie je situace, kdy může být určitý fenotyp podmíněn různými genotypy. Typický příklad z klinické genetiky je dědičná hluchota, která může být podmíněná mutacemi hned několika různých genů.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku