Genomický imprinting

Genomický imprinting představuje specifické označování určitých sekvencí DNA (například pomocí methylace bází). Tato modifikace patří mezi tzv. epigenetické modifikace a může například ovlivňovat, nakolik jsou geny v příslušné oblasti transkribovány. Díky tomuto fenoménu lze také odlišovat, zda je takto označený chromozom mateřského nebo otcovského původu. Imprinting hraje roli při rozvoji určitých genetických chorob.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku