Genová exprese

Genová exprese je proces, v průběhu kterého je genetická informace uložená v genu (DNA) převedena (nejčastěji) do struktury proteinu. Tento proces je v každém případě přísně regulován, neboť jakékoliv výkyvy v genové expresi (ať již ve smyslu plus nebo mínus) mohou mít závažné klinické následky.

Zpět do slovníčku

Schéma genové exprese
Genetic code

Sdílejte tuto stránku