Gen ovlivňující náš vztah k depresím

Depresivní syndromy představují jeden z rostoucích problémů dnešní moderní doby. Stále více se setkáváme s každodenními stresovými faktory, a to zejména v práci, ale často i ve společenském či osobním životě. Každý z nás reaguje na tyto faktory odlišným způsobem a je jasné, že naše reakce je do určité míry ovlivněna také naší genetickou výbavou.

Vědcům z ULCA se jako prvním podařilo objevit přímou souvislost mezi určitými psychologickými charakteristikami (jako optimismus, sebeúcta či možnost sebekontroly) a konkrétním genem. Přesněji jde o gen pro oxytocinový receptor (OXTR, OMIM: 167055; lokalizace: 3p25.3). Oxytocin budete znát jako hormon uvolňovaný ze zadního laloku hypofýzy, uplatňující se například v průběhu porodu nebo laktace. Ve skutečnosti oxytocin velice ovlivňuje naši psychiku. Například i účinek oxytocinu při uvolňování mléka z mléčné žlázy v průběhu kojení je propojený s psychickou pohodou matky.

Oxytocin
Oxytocin color

Vědci z ULCA identifikovali polymorfizmus v genu OXTR (SNP rs53576), který ovlivňuje, jak na vnější stresové faktory reagujeme. Nejhůře reagují jedinci s homozygotní kombinací tzv. „A“ alelou (tedy jedinci, kteří mají v místě polymorfizmu zařazen adenin), naopak nejlépe reagovali jedinci s homozygotní kombinací tzv. „G“ alely (kteří mají místo adeninu zařazený guanin). Psychická odolnost heterozygotních jedinců s kombinací A/G byla přibližně „uprostřed“.

Studie ukazuje, že geny rozhodně ovlivňují i naše psychické vlastnosti a naše chování. Jde však rozhodně o volnější ovlivnění, než jaké známe u tzv. genů velkého účinku (které například rozhodují o naší krevní skupině). Geny nám tak rozhodně nediktují náš osud, pouze ovlivňují, jakým způsobem budeme na různé situace nejspíše reagovat.

Článek přinesl server MedicalNewsToday.

Text studie naleznete na stránkách časopisu PNAS.

Sdílejte tuto stránku