Heteromorfizmus

Heteromorfizmy jsou strukturní varianty chromozomů, které nejsou hodnocené jako patologické (chromozomové abnormality). Jako heteromorfizmy jsou například označovány délkové varianty satelitů na krátkých ramenech akrocentrických chromozomů (ps+ či ps- varianty).

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku