Histony

Histony jsou bazické proteiny, které spoluvytvářejí stavbu chromatinu a celých eukaryotických chromozomů.

Úloha histonů na stavbě nukleozomu
Nucleosome structure-2

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku