Homeoboxové geny

Homeoboxové geny jsou geny s vysoce konzervovanou doménou (homeodoménou), která se relativně nezměněná vyskytuje u většiny organismů; HOX geny jsou významné morfogeny, určující ontogenetický vývoj jedince.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku