Hybridizace

Pojem hybridizace může mít v genetice více významů:

1) Proces spojování dvou komplementárních vláken DNA podle pravidel o párování bází; takto může například hybridizovat specifická sonda s vyšetřovaným vláknem DNA.

2) Proces křížení různých jedinců daného druhu (často jedinců s různým fenotypem a/nebo genotypem), při kterém vznikají tzv. hybridi (kříženci). Pro experimentální křížení se v genetice též používá označení hybridizační pokus.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku