Inverze

Inverze patří mezi strukturní chromozomové aberace. Vzniká jako následek dvou zlomů na jednom chromozomu, takto uvolněný fragment chromozomu se následně otočí o 180 stupňů a opětovně se připojí v otočené - invertované pozici.

Podle vztahu centromery a invertované oblasti rozlišujeme:

  1. Pericentrické inverze - Invertovaný úsek obsahuje centromeru
  2. Paracentrické inverze - Invertovaný úsek centromeru neobsahuje.
  3. Obrázek - Paracentrická inverze

    Mutation inversion

    Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku