Lokus

Lokus je místo (pozice) určitého genu na chromozomu.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku