Marker

Marker může mít v genetice více významů:

  1. Marker chromozom - Jde o malý úsek některého chromozomu, jehož původ není při standardním cytogenetickém vyšetření zřejmý a je zapotřebí podrobnějších (molekulárně-cytogenetických) metod k určení jeho původu. Obsahuje centromeru a je tedy schopen samostatné existence.
  2. Genetický marker - Je například gen (nebo polymorfizmus) přesně známé lokalizace, který můžeme použít k bližšímu určení (dosud neznámé) pozice jiného genu.
  3. Biochemický marker - Jde o určité biochemické látky, jejichž hladiny v krvi těhotné ženy jsou vyšetřovány v rámci biochemického screeningu vývojových vad. Patří jsem látky jako AFP, HCG, PAPP-A a další.
  4. Ultrazvukový marker - Specifický nález v průběhu ultrazvukového vyšetření plodu (v rámci prenatální diagnostiky) jehož výskyt je častější u plodů s určitou vývojovou vadou (chromozomovou aberací) - a proto zvyšuje celkové riziko (pravděpodobnost) postižení plodu příslušnou vývojovou vadou.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku