Test pro základní školy č. 1

Question 1 of 10

Jak si lidé předávají genetickou informaci?

Ob dvě generace

Z generace na generaci

Ob jednu generaci

Navzájem mezi jednou generací