Test pro základní školy č. 1

Question 1 of 10

Svoji dědičnou informaci mají:

Pouze živočichové

Všechny živé organismy

Pouze člověk

Pouze rostliny