Test pro střední školy č. 1

Question 1 of 10

Mutace, při které část genetické informace chybí, se nazývá:

adice

duplikace

substituce

delece