Test pro střední školy č. 1

Question 1 of 10

Mutace způsobují látky zvané:

Mutageny

Mutagenomy

Mutaexony

Mutagenerony