Test pro střední školy č. 1

Question 1 of 10

Která N-báze se vyskytuje pouze v RNA?

Uracyl

Adenin

Thymin

Guanin