Test pro střední školy č. 2

Question 1 of 10

Přenášení genetické informace mezi bakteriemi prostřednictvím bakteriofágů se nazývá:

Konjugace

Transdukce

Schizogonie

Transformace