Test pro střední školy č. 2

Question 1 of 10

Jediný bakteriální chromozom se označuje jako:

Nukleus

Nukleolus

Nuklid

Nukleoid