Test pro střední školy č. 2

Question 1 of 10

Ve které fází buněčného cyklu dochází k replikaci DNA?

G1

G0

S

G2