Test pro střední školy č. 3

Question 1 of 10

Jaká je teoretická šance, že otec předá potomkovi Y chromozom?

50%

75%

100%

25%