Test pro střední školy č. 3

Question 1 of 10

Krevní skupina jedince patří mezi dědičné znaky:

Měřitelné

Psychologické

Kvantitativní

Kvalitativní