Test pro střední školy č. 3

Question 1 of 10

Při křížení dvou F1 hybridů (heterozygotů) očekáváme genotypový štěpný poměr pro 1 gen:

1:2:1

2:2

1:3

1:1:1:1