Test pro střední školy č. 4

Question 1 of 10

Hemofilie se dědí:

Gonozomálně dominantně

Autozomálně recesivně

Gonozomálně recesivně

Autozomálně dominantně