Test pro střední školy č. 4

Question 1 of 10

T-Lymfocyty získaly své jméno od:

Kostní dřeně

Sleziny

Mandlí

Brzlíku