Test pro střední školy č. 5

Question 1 of 10

Darwinovo stěžejní dílo z roku 1859 se jmenuje:

Sobecký gen

O původu druhů přirozeným výběrem

Jak neměřit člověka

Podíl práce na polidštění opice