Test pro lékařské fakulty č. 1

Question 1 of 10

Čapku na 5' konci eukaryotické mRNA tvoří zvláštní nukleotid:

7-methylguanosin trifosfát

7-methylthymidin trifosfát

7-methylcytosin trifosfát

7-methyladenosin trifosfát