Test pro lékařské fakulty č. 1

Question 1 of 10

Reverzní transkriptáza je:

DNA-dependentní RNA-polymeráza

RNA-dependentní DNA-polymeráza

DNA-dependentní DNA-polymeráza

RNA-dependentní RNA-polymeráza