Test pro lékařské fakulty č. 2

Question 1 of 10

Syndrom kočičího křiku (Cri du Chat) je způsoben delecí na:

4q

5q

5p

4p