Test pro lékařské fakulty č. 3

Question 1 of 10

Xeroderma pigmentosum je choroba:

Autozomálně recesivní

Gonozomálně recesivní

Autozomálně dominantní

Gonozomálně dominantní