Test pro lékařské fakulty č. 3

Question 1 of 10

Osteogenesis imperfecta je (ve většině případů) choroba:

Autozomálně dominantní

Autozomálně recesivní

Gonozomálně recesivní

Gonozomálně dominantní