Test pro lékařské fakulty č. 3

Question 1 of 10

Osteogenesis imperfecta je (ve většině případů) choroba:

Autozomálně recesivní

Autozomálně dominantní

Gonozomálně recesivní

Gonozomálně dominantní