Souhrnný test pro lékařské fakulty

Question 1 of 10

Pro Downův syndrom svědčí karyotyp:

47,XY,+21

47,XY,+13

47,XY,+18

47,XXY