Souhrnný test pro lékařské fakulty

Question 1 of 10

Dvěma Rh+ jedincům se nemůže narodit Rh- dítě.