Souhrnný test pro lékařské fakulty

Question 1 of 10

Startovní kodon je AUG (průběh translace)