Souhrnný test pro lékařské fakulty

Question 1 of 10

Mezi strukturní chromozomální aberace patří

Edwardsův syndrom

Syndrom kočičího mňoukání (Cri-du-chat)

Downův syndrom

Klinefelterův syndrom