Příklad - Monohybridizmus

Zadání 1:

U hypotetické květiny je červená barva květů podmíněna dominantní alelou A. Provedli jsme křížení květiny s červenými květy a květiny s bílými květy. Všichni potomci (100%) měli květy červené. Jaký genotyp lze očekávat u rodičovských rostlin a potomků?

Řešení:

Teorie je uvedena především v kapitolách Geny a znaky, Alely a Dědičnost.

Uvažujeme jednoduchý monohybridismus dle 1. Mendelova zákona. Rostlina s bílými květy musí být recesivním homozygotem s genotypem aa, neboť nesyntetizuje-li červenou barvu květů, pak nemůže mít ani jednu dominantní alelu, která tento fenotypový znak podmiňuje.

U druhé - červené - rodičovské rostliny nemůžeme pouze z fenotypu usoudit na genotyp (červenou barvu nalezneme jak u dominantního homozygota, tak i u heterozygota). Vzhledem k fenotypu potomků (všichni mají červené květy) je však jasné, že červený rodič musí být dominantní homozygot (AA). Kdyby šlo o heterozygota, mělo by červenou barvu pouze 50% (přibližně) potomků.

Všichni potomci jsou potom heterozygoti

Výsledek:

Rodič - bílý: genotyp aa

Rodič - červený: genotyp AA

Potomek - červený: genotyp Aa


Zadání 2:

Potomky z předchozího příkladu (tj. fenotypově červené, genotypově heterozygoty) zkřížíme:

a) Navzájem mezi sebou

b) S bílým rodičem

c) S červeným rodičem

Jaké můžeme očekávat genotypy a fenotypy u potomků z těchto křížení

Řešení:

Křížení potomků - heterozygotů mezi sebou probíhá přesně dle 2. Mendelova zákona, na který se tímto odvolávám.

Při křížení potomků - heterozygotů s bílým rodičem se zaměříme na to, jakou alelu předá právě potomek - heterozygot. Rodič předává pouze recesivní alelu a, ovšem potomek (teď již také rodič :-) - heterozygot může předat dominantní A i recesivní a alelu; každou s 50% pravděpodobností. Polovina potomků z tohoto křížení tak budou recesivní homozygoti (aa, fenotypově bílí); druhá polovina potom opět heterozygoti (Aa, fenotypově červení).

A nakonec křížení potomků - heterozygotů s červeným rodičem - dominantním homozygotem. Dominantní homozygot (AA) předává vždy dominantní alelu. Tudíž všichni potomci budou fenotypově červení. Heterozygot předává buď dominantní nebo recesivní alelu (viz výše), polovina potomků budou tedy opět dominantní homzygoti (AA), druhá polovina heterozygoti (Aa).

Výsledek:

a) 25% aa (bílá barva), 50% Aa (červená barva), 25% AA (červená barva)

a) 50% aa (bílá barva), 50% Aa (červená barva)

a) 50% AA (červená barva), 50% Aa (červená barva)

Sdílejte tuto stránku