Recenze webu - Aktuální genetika

Aktuální genetika je nový výukový materiál, vytvořený Ústavem biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN. Má sloužit nejen studentům 1. Lékařské fakulty, ale i všem, kteří mají přístup k internetu. Projekt je přístupný na internetové adrese http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/.

Autory projektu jsou MUDr. Ondřej Šeda, PhD., MUDr. František Liška, PhD. a PharmDr. Lucie Šedová, PhD. Jejich hlavním cílem je, jak si můžeme přečíst v předmluvě, zacelit mezeru mezi nejnovějšími poznatky v genetice "postgenomické éry" a dostupnými (převážně tištěnými) studijními materiály, které nejsou schopny tyto změny reflektovat. Do budoucna má být projekt nadále rozšiřována aktualizován; autoři slibují doplňovat zejména témata, o která studenti projeví zájem. Cílem autorů také je, aby byl projekt přístupný co největšímu počtu zájemců. Tolik na úvod.

Aktuální genetika - náhled stránky

Přestože uveřejňování studijních materiálů na internetových stránkách lékařských fakult není nic nového, jsou podobné projekty stále velmi vzácné. Ve většině případů se totiž setkáváme s pouhou možností stáhnutí souborů ve formátech PDF, DOC či PPT, ale najít skutečnou internetovou prezentaci je stále relativně těžké. Proč vidím problém ve stále oblíbenějších PDF souborech? Protože je velmi obtížné zařídit, aby takto prezentované informace byly dosažitelné i díky internetovým vyhledávačům. Kouzlo internetu spočívá v tom, že na něm prezentované informace si může přečíst každý. Pro studenty lékařských fakult je často vyhledávání informací každodenní činností. A informace, které jsou uloženy v "zastrčeném" PDF souboru kdesi na fakultním webu, jsou často velmi obtížně k nalezení, navíc ne všechny internetové vyhledávače umožňují prohledávání PDF (respektive DOC či PPT) souborů.

Jinými slovy - pokud už jsou podobné projekty realizovány, mělo by být samozřejmostí, že jejich základem je vhodně vytvořená internetová prezentace s kvalitní optimalizací pro vyhledávače. Potom se k materiálům snáze dostanou studenti jiných fakult (a obecně zájemci o dané téma), kteří nemusí mít o často složitém umístění těchto materiálů ani ponětí. Na druhou stranu - PDF soubory zde mají stále důležitou roli, protože se s nimi snadněji manipuluje než s uloženými HTML soubory a snáze se tisknou.

Za úplně nejhorší variantu pak považuji zaheslování podobných projektů, nebo omezení prohlížení na intranetové sítě. Většinou pro takovýto krok téměř neexistuje důvod (na druhou stranu - jsou případy, kdy i zaheslování uznávám) a jediným efektem je, že se k materiálům nedostanou "nevyvolení" studenti, kteří bohužel studují jinde a tak asi nemají nárok...

Aktuální genetika ukazuje, jak vytvořit prezentaci, která nejen přehledně nabízí informace v podobě klasických internetových stránek, ale zároveň si můžete všechny texty a obrázky stáhnout i v PDF souborech (z adresy http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/download.htm).

K samotnému obsahu projektu snad jen to, že dobře naplňuje předsevzetí autorů. Nabízí několik zpracovaných témat, pro která je v současnosti opravdu zatěžko hledat alternativy (v češtině...). Najdete zde například tyto kapitoly:

Dále zde najdeme malý slovníček a pár komentovaných odkazů. Jelikož jde o čerstvě spuštěný projekt, nelze zatím hodnotit, jak časté budou slibované aktualizace a doplňky a jak dobře budou reflektovat požadavky a prosby studentů.

Celkově musím zhodnotit projekt jako velmi nápaditý a do budoucna bude jistě mnoha lidem užitečný. Jeho plus je zejména v tom, že díky vhodnému pojetí a anglické verzi stránek, nebude tento okruh lidí omezen na studenty 1. lékařské fakulty UK.

Projekt vznikl s pomocí grantu č.474/2005 Fondu rozvoje vysokých škol.

Sdílejte tuto stránku