Recenze - Biologie buněk

Původní článek byl zveřejněn 12.2.2007 na stránkách http://genetika.wz.cz/

Nový titul Biologie buněk od nakladatelství Scientia navazuje na velice úspěšný titul Genetika z roku 2004. Zajímalo mě, jak si poradí s tématem buněčné biologie a jak se vypořádá s hodně vysoko nestavenou laťkou, kterou nastavil titul Genetika od RNDr. Kočárka.

Na první i druhý pohled zapadá kniha velmi dobře do grafické úpravy, která byla poprvé použita u Genetiky. Členění textu, rozšiřující pasáže i souhrny - vše zůstává zachováno.Co zaujme zcela určitě je velké množství barevných obrázků.

Obálka knihy Biologie buněkV předmluvě od autorky (PaeDr. Radky Závodské, PhD.) se dočteme, že kniha je určena širokému okruhu středoškolských studentů, rozšiřující pasáže potom pro maturanty, případně studenty bakalářských oborů. Právě na tento "přesah" mimo základní středoškolské osnovy jsem se chtěl zaměřit. Titulu Genetika se tento přesah docela dobře povedl, neboť díky rozšiřujícím pasážím je kniha opravdu leckterým bakalářům uváděna v doporučené literatuře.

Pokud se nyní zaměřím na pokrytí středoškolských osnov, potom je Biologie buněk poměrně kvalitní učebnicí, která je srozumitelně a čtivě napsána. Pokrývá všechna základní témata - jako jsou buněčná reorie, typy buněk a rozdíly mezi nimi, biomolekuly, základní anabolické a katabolické procesy, dělení buněk, viry, bakterie, sinice i archea. Musím ocenit několik vysoce instruktivních tabulek a česko - anglický slovníček klíčových pojmů. Ani v této knize nebylo zapomenuto na kontrolní otázky s klíčem, vybrané internetové odkazy a na přehledný rejstřík. Základní pojetí knihy mi přišlo takřka bezchybné.

Ovšem, musím se zmínit i o řadě negativních dojmů, které na mě publikace, bohužel, zanechala. Určitým bolestem se přitom ani nemohla vyhnout a tak je jejich přísné hodnocení relativně nespravedlivé. Tou první bolestí je například fakt, že buněčnou biologií se na středních školách začíná - kniha je tedy primárně určena pro studenty prvních ročníku středních škol. Jak jsem říkal - jako taková nezklame, ale ten (mnou) očekávaný přesah a přínos pro maturanty a bakaláře je velmi malý. Na celé knize je vidět, že se snaží vysvětlit základy a komplikovanějším problémům buněčné biologie se zdaleka vyhýbá. To je například vidět na popisu replikačního cyklu viru, který je v této publikaci hodně stručný (ač jeden z jejích podtitulů zní - základy virologie), zatímco ve dříve vydané genetice je tento popis mnohem důkladnější. To podle mě jen dokládá, že publikace je opravdu primárně určená pro mladší studenty a připravit je na to, aby si mohli za pár let číst třeba právě v Genetice (to je další "nutná bolest" - z mnoha odkazů je zřejmé, že tato kniha neměla duplikovat texty z genetiky a tvoří tak opravdu jen jednu z řady učebnic).

Teď pár dalších postřehů. Například chemické pasáže mají poměrně problematický rozsah. Pro studenty 1. ročníku sš mi přijdou zbytečně obsáhlé a naopak pro studenty 4. ročníku a maturanty už stačit možná ani nebudou. Problémem je patrně špatná návaznost v učivu chemie, neboť biochemie se většinou probírá až okolo 3. ročníku. Tedy chválím zařazení chemických pasáží, neboť studenti získají alespoň základní informace, ovšem na první ročník mi přijdou zbytečně rozsáhlé - skoro jako by se chemií chtěly dohnat až příliš jednoduché biologické pasáže.

Části textu věnované patogenním virům a bakteriím jsou trochu zmatečné a velmi jednoduché (opět - pouze ilustrační pro studenta prvního ročníku, ovšem nedostatečné pro maturanta). Já osobně bych tuto problematiku řešil spíše tabulkou, než textem. Co mi opravdu chybělo byla nějaká zmínka o horizontálním přenosu genetické informace u bakterií, což je zrovna téma, které trochu vypadlo i z Genetiky.

Naopak - zařazení kapitoly o mikroskopii mě potěšilo, ovšem rozsah je opět zbytečně malý (pouze optická a elektronová mikroskopie). Maturant z biologie by rozhodně mohl něco vědět i o fluorescenčním či konfokálním mikroskopu nebo o buněčných kulturách.

Rýpnu si ještě naposled - neboť pro pobavení zařazená pohádka O škrobové chaloupce je dodela slabá a nemůže se vůbec rovnat takovým kouskům, jako jsou tyto http://www.met.cz/tvorba/pohadky/popelasa/ a http://www.met.cz/tvorba/pohadky/dna-a-nukleasy/.

Možná, že jsem byl až příliš kritický, ale to bude patrně mým přehnaným očekáváním a onou vysokou laťkou, která tu zbyla po Genetice. Myslím, že větší kritika není fér vzhledem k tomu, že jde o učebnici primárně pro sš, ovšem srovnání s Genetikou se další díl z řady nemohl vyhnout. Pokud jde účelnost pro prvořadé zájemce - tj. studenty 1. ročníků sš - potom je kniha opravdu povedená a doporučil bych ji pro velké množství opravdu krásných obrázků. Obávám se, že její život však bude pevně svázán s novou řadou učebnic Scientita pro střední školy a nebude žít svým vlastním životem, jak se to povedlo Genetice. Pokud hodláte z biologie maturovat, doporučil bych doplnit některé pasáže třeba z Nového přehledu biologie od stejného nakladatelství. Pro bakaláře potom spíše doposud (v češtině) nepřekonané Základy buněčné biologie.

Rozsah 160 stran, B5, obch. č. 555 5601, ISBN 80-86960-15-3, cena 300 Kč

Vydala Scientia v roce 2006

Sdílejte tuto stránku