Recenze - Nový přehled biologie

Původní článek byl zveřejněn 18.1.2006 na stránkách http://genetika.wz.cz/

Nový přehled biologie vydalo nakladatelství Scientia už v roce 2003. Teprve nedávno se mi však kniha dostala do rukou a zaujala mě natolik, že jsem rozhodl věnovat ji zde místo.

Na vytvoření publikace se podílely téměř tři desítky autorů, opět vedené prof. RNDr. Stanislavem Rosypalem, DrSc. Výsledné dílo je proto unikátní prací, která podává velice ucelený a komplexní pohled na tak složitou a úžasnou vědu, kterou biologie zajisté je.

Takovýto přehled by nebyl ničím novým, neboť podobná publikace již dříve několikrát vyšla, naposledy jako Přehled biologie v roce 1998. Byla to rozhodně velmi zajímavá a užitečná učebnice, která obsahovala přehled téměř všeho, na co si student gymnázia mohl jen vzpomenout (samozřejmě vztaženo směrem k biologii).

Nový přehled biologie - obálka knihy

Nový přehled biologie je přímým pokračovatelem této line učebnic, proto je přirozené, že jeho základ je vystavěn na původních kapitolách starších vydání, ale při porovnání nové a staré verze vyjde rychle najevo, proč si nové vydání svůj přídomek "Nový" právem zaslouží.

Už při prvním pohledu si všimnete bezkonkurenčně lepšího grafického zpracování, oproti předchozím verzím. Nové obrázky mi připadají mnohem názornější a hezčí, navíc jsou doplněny sérií velmi podařených barevných fotografií (zejména v systematické části přehledu) a velmi instruktivních schémat různých biologických dějů.

I samotný text je formátován a uspořádán mnohem přehledněji, stejně jako je nutné ocenit i kvalitu uspořádání obsahu a rejstříků.

Nejvíce je ale nutno ocenit, jakým způsobem byl doplněn samotný obsah. Jde zejména o texty věnované molekulární biologii, které dodávají pojetí učebnice zcela nový rozměr. V celém učebnici pak lze najít odkazy na vybrané moderní poznatky současné biologie a na některé biotechnologické postupy. Z genetického hlediska například vyzdvihuji kapitoly o technologiích rekombinantní DNA a genetickém inženýrství i když je zde stále co zlepšovat.

Za zmínku určitě stojí i kapitoly o buněčné signalizaci, metabolismu buňky nebo bakteriologii či virologii.

Zde uvádím přehled oddílů, jak jej najdete v knize:

  • Úvod do biologie
  • Buňka
  • Bakterie
  • Archea
  • Eukarya
  • Člověk
  • Viry
  • Dědičnost
  • Organizmy ve vztahu k prostředí
  • Evoluční biologie

A jak je podle autorů Nový přehled biologie vlastně koncipován?

"aby pomohl absolventům gymnázií při jejich přípravě na zkoušku z biologie požadovanou v rámci přijímacího řízení na příslušné vysoké škole;"

- S tím nemohu než souhlasit. Určitě jde o vynikající přehled látky a student si tak může ujasnit i témata, která na jeho škole nebyla příliš podrobně vyložena, ačkoli je jejich zvládnutí nezbytné pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky na VŠ. Jen bych chtěl na tomto místě upozornit, že kniha zasahuje místy až do podrobností (to je ve skutečnosti její plus), které jsou zcela mimo středoškolské osnovy a tudíž musí student sám vědět, v jakém rozsahu bude po něm znalost tématu požadována (to je důležité i z druhého důvodu, a tím je skutečnost, že některé důležité kapitoly v učebnici naopak nenajdete...). Zároveň tuto publikaci asi nemohu doporučit jako učebnici biologie, se kterou každý projde 4 roky středoškolské biologie. Je to opravdu přehled - tudíž nezabíhá do dlouhých vysvětlovacích pasáží a již určitá znalost problematiky je pro rychlé pochopení textu v knize docela užitečná.

"aby pomohl studentům při jejich studiu biologie nejen na přírodovědeckých fakultách, také na fakultách, kde se biologie přednáší jako jeden z požadovaných předmětů;"

- Na jednu stranu, učebnice zase tak podrobná není, aby mohla sloužit jako primární učebnice pro vysoké školy, kde je biologie vyučována. nicméně její úloha jako přehledu základů biologie je nezpochybnitelná a proto se k ní i studenti VŠ budou rádi vracet. Pokud půjde o VŠ, kde je biologie jen okrajovým předmětem, potom se potenciál této publikace určitě znásobí.

"aby poskytl informace z různých disciplín biologie i těm, kteří se chtějí v moderní biologii orientovat nebo chtějí znát na nějakou otázku z biologie odpověď;"

- Je příjemné sledovat, jak nakladatelství Scientia se v poslední době snaží o vydávání "učebnic", které by byly tohoto přídomku zbaveny. Ono není tak těžké vydat knihu, která dáte název "Učebnice toho a toho pro tento ročník takovéto školy". Potom sice všichni přesně vědí, komu je kniha určena, ale seberou jí šanci, aby si našla i jiné čtenáře. Myslím si, že Nový přehled biologie opravdu není jen obyčejná učebnice, ale je to kvalitní zástupce odborné literatury s velkým potenciálem a já věřím, že si najde mnoho čtenářů z řad odborné i laické veřejnosti.

Vykreslil jsem tady povětšinou pozitiva této knihy. Pokud se ptáte, zda existují i některá negativa - potom je odpověď jednoduchá. Ano a údajně jich není málo.

Pravděpodobně je zbytečné abych je sem vypisoval, protože seznam všech možných a nemožných neduhů naleznete zde: http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=5952. A i když by se dalo o některých výhradách silně polemizovat - výsledek je jednoznačný: Této knize přeci jen něco chybí. To něco je vyváženost. Některé sekce byly opravdu rozšířeny až do velkého množství podrobností, zatímco jiná témata obsahově velmi zaostávají. Pravděpodobně uděláte lépe, když si knihu nejprve vypůjčíte v knihovně a teprve potom se definitivně rozhodnout pro koupi, protože investice to není malá.

Přes tyto výhrady, mě osobně se dílo jako celek líbí (a co jsem měl příležitost mluvit se SŠ studenty, tak jsou s Přehledem velmi spokojeni). Protože to je krok správným směrem. První pokus o opravdu moderní učebnici (už zas to "ošklivé" slovo) biologie. I když tento první pokus asi nevyšel úplně nejlépe jak mohl, určitě se blýská na lepší časy.

Rozsah 824 stran, B5, obch. č. 552 5646, ISBN 80-7183-268-5, cena 890 Kč

Vydala Scientia v roce 2003

Sdílejte tuto stránku