Recenze - Základy lékařské genetiky

Původní článek byl zveřejněn 26.7.2007 na stránkách http://genetika.wz.cz/

Základy lékařské genetiky od nakladatelství Galén jsou zajisté zajímavým pokusem. Ovšem stručnost a komplexnost se příliš rády nemají. Jak na tom je tedy tato kniha, která by si údajně měla najít cestu k širokému spektru čtenářů?

Nejprve je třeba říci že jde o (velmi zdařilý) překlad anglicky psané publikace Medical Genetics at a Glance od dvojice autorů Dorian J. Pritchar a Bruce R. Korf. O překlad se postarali pracovníci Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK v Praze vedení prof. MUDr. Petrem Goetzem, CSc. Právě ze slov pana profesora budu citovat následující věty, týkající se určení publikace:

"Kniha je určena zejména studentům medicíny, jimž poskytuje dobrý základ k přípravě, ale zejména při opakování látky na zkoušku z lékařské biologie, popř. klinické genetiky. Ocení jí i studenti přírodovědeckých fakult a také žáci středních škol, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na vysoké školy lékařského nebo přírodovědného zaměření. V neposlední řadě je publikace určena lékařům i nelékařům pracujícím v medicínských laboratořích jako cenný předatestační studijní materiál. V rámci celoživotního vzdělávání jí uvítají všichni, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit znalosti genetiky a molekulární biologie."

"Překladatelé jsou přesvědčeni, že přinášejí široké studentské, lékařské i biologické obci učebnici, která svou komplexností a zároveň stručností nemá ani v zahraniční literatuře obdoby."

Základy lékařské genetiky - obálka knihy

A nyní, jak je tomu doopravdy.

Nejprve k té stručnosti. Kniha má 182 stran většího formátu, nejedná se tedy o žádnou "bichli" jejíž přečtení by zabralo dobrý měsíc. Nenajdete zde žádné dlouhé pasáže; text je členěn na kratší odstavce, opatřené výstižnými nadpisy. Sama kniha je potom členěna do tří tématických celků: I. Vývojová biologie - II. Lékařská genetika - III. Klinické aplikace genetiky. Na konci knihy najdete užitečný slovník pojmů, seznam dalších informačních zdrojů (pouze anglicky psaných) a obsáhlý rejstřík, který hodnotím velmi kladně, neboť většina "skript" rejstříkem vybavena není a tímto, pro některé možná ne zcela podstatným detailem, získává kniha opravdu na zajímavosti.

Komnplexnost je zcela jiná otázka. Kniha nemůže být zároveň stručná a komplexní. Přílišné zestručnění navíc ubírá i na srozumitelnosti. Kdo přišel do styku s úspěšnou řadou středoškolských učebnic - "něco" v kostce - ví, o čem mluvím. Problém těchto knih je v tom, že málokdy slouží jako základní studijní literatura - něco v nich najdete, něco v nich najdete jinak, něco je tam navíc a něco vůbec ne. Navíc někdy ze stručného souhrnu nelze úsek látky bez předchozích znalostí pochopit a je stejně nezbytné vyhledat komplexnější text. Základy lékařské genetiky, které jsou jakousi "Lékařskou genetikou v kostce" budou mít zřejmě podobný problém. Pochybuji, že by některá z lékařských fakult tuto knihu doporučila jako základní studijní materiál ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky. Ty "odvážnější" mediky, které zláká tenkost knihy a zanevřou na jiné studijní materiály, bych jen rád upozornil, že řada témat, běžně vyžadovaných u zkoušky z lékařské biologie a genetiky (jako třeba genetika prokaryot a virů; a celá lékařská biologie včetně evoluce a ekologie), v této knize obsažena není (což je vzhledem k jejímu názvu a zaměření naprosto logické). Jinými slovy - pouze s touto knihou zkoušku dost možná neuhrajete.

Ovšem musím konstatovat, že i se svým stručným obsahem je kniha opravdu skvostná. Především mě zaujala velmi instruktivní schémata a obrázky, ve kterých člověk často objeví více informací, než v celé následující kapitole. Samotný text je pak psán velmi srozumitelně a stručně, ačkoliv zahrnuje velmi uspokojivé spektrum témat. V tomto bodě tedy nezbývá než souhlasit s panem profesorem Goetzem, že kniha je svou stručností a komplexností opravdu na dobré úrovni (a mezi česky psanou literaturou je přímo vyjímečná).

Trochu skeptický jsem ohledně využití knihy těmi, kteří nejsou studenty medicíny. Nejvíce bych si asi vsadil na studenty přírodovědeckých fakult, kterým by tato kniha zajisté dala základní informace o lékařské genetice. Naopak pro studenty středních škol bych tuto knihu příliš nedoporučoval. Středoškolská genetika nezahrnuje pouze lékařskou genetiku, ale má seznamit s celou problematikou genetiky, přičemž by neměla zacházet do zbytečných podrobností. Proto ani neočekávám, že by ji využívali středoškolští pedagogové, kterým bych spíš doporučil nějakou publikaci zabývající se obecnou genetikou a molekulární biologií. Rovněž pro přípravu k přijímacím zkouškám je kniha zbytečně podrobná. Pokud by se mezi středoškoláky našel opravdový zájemce o lékařskou genetiku, tak už bych spíš zapátral po komplexnějších publikacích, nebo si knihu nejprve vypůjčil v knihovně, abych zjistil, zda mi za tu cenu bude vyhovovat. Právě cena knihy mě trochu zklamala, neboť téměř 500 Kč mi přijde více než příliš.

Závěrem mohu konstatovat, že kniha bude opravdu užitečná jako doplňková literatura pro mediky (a to nejen ke zkoušce). Nevýhodou může být vyšší cena a nutnost korigovat a doplňovat informace z knihy dle konkrétních požadavků ke zkoušce.

Rozsah 182 stran, 195x280 mm, brožované, černobíle, ISBN 9788072624492, cena 450 Kč

Vydalo nakladatelství Galén v roce 2007

Sdílejte tuto stránku