Sekvenace

Sekvenace je proces v průběhu kterého dochází k ozřejmění sekvence nukleotidů v určitém (zkoumaném) úseku DNA příslušného organizmu. Existuje několik sekvenačních metod (více v kapitole Mapování genomů).

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku