Sekvence

Výraz sekvence má v genetice více významů:

  1. V molekulární genetice se pojmem sekvence označuje přesné pořadí jednotlivých nukleotidů v určitém úseku DNA nebo RNA. Mluvíme například o sekvenci určitého genu.
  2. V klinické genetice se pojmem sekvence označuje určitý typ jsou mnohočetné vrozené vady, která vzniká jako následek patologické kaskády dějů, která byla zapříčiněná jedním - primárním patologickým zásahem (například sekvence Potterové).

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku