SSCP

SSCP (Single strand conformation polymorphism - polymorfismus konformace jednovláknové DNA) je metoda přímé DNA diagnostiky, založená na rozdílné prostorové konformaci (a tím pádem i pohyblivosti) dvou vláken DNA, lišících se svou sekvencí (například díky mutaci v jednom z vláken).

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku