Substituce

Substituce je jednou z genových mutací, přesněji bodových mutací kdy dochází k záměně jednoho nukleotidu za jiný. Podle druhu záměny rozlišujeme tranzice a transverze.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku